TEHNIČKA ZAŠTITA OBJEKATA

*Protivprovalni alarmni sistemi u kombinaciji sa monitoringom i interventnom patrolom čije su prednosti brojne:

Panik tasteri

PANIK tastere koriste osobe koje mogu biti neposredno ugrožene od strane napadača kao što su npr. bankarski službenici, radnici u prodajnim objektima i sl. Tasteri mogu biti fiksni i mobilini, ručni, nagazni ili bežični (na daljinskom upravljaču).

Isključenje pod prinudom

ISKLJUČENJE POD PRINUDOM se koristi u situaciji kada je osoba primorana od strane napadača da isključi alarmni sistem, ali u tom slučaju koristi šifru za isključenje pod prinudom.

Tiha dojava

TIHA DOJAVA – pritiskom na panik taster ili ukucavanjem šifre za isključenje pod prinudom aktivira se tiha dojava tako da napadač ne primeti da je korisnik aktivirao alarm. Tiha dojava registruje se u monitoring centru i operater momentalno obaveštava Interventnu patrolu koja stupa u akciju.