OBUKA FIZIČKIH LICA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

U skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju a po rešenju izdatom od strane sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova, “Patrol 023” sprovodi obuku svih zainteresovanih fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.

Obuka se sprovodi u skladu sa svim zakonskim propisima koji regulišu oblast privatnog obezbeđenja i fizičkotehničke zaštite. Obuka predstavlja osnovi uslov za izlazak na ispit pred komisijom MUP-a na osnovu kojeg se izdaje licenca za obavljanje poslova fizičkotehničkog obezbeđenja. Obuku sprovodimo za sledeće licence:

  1. 1. procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

  2. 2. fizičko-tehničke zaštite lica i imovine, transporta novca i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

Obuku polaznika vrše eminentni stručnjaci iz oblasti bezbednosti, pravnih nauka, bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite, prve pomoći i borilačkih veština. Koji su svoje znanje i iskustvo stekli baveći se bezbednosnim poslovima u MUP-u, advokaturi i privatnom sektoru.

Za sprovođenje obuke “Patrol 023” pripemio je dva adekvatana poslovna prostora opremljena svim neophodnim pomagalima i učilima za kvalitetno sprovođenje obuke svih polaznika teoriske nastave. Obuka borilačkih veština odnosno vežbi samoodbrane obavlja se u dve sportske sale opremljene opremom za najkvalitetnije sportske vežbe.

Svim kandidatima omogućićemo širok sprektar zananja neophodnih za uspešno polaganje stručnog ispita.

Program obuke:

Osnovna obuka (LF1) za službenika obezbeđenja sadržana je u 101-om školskom času (osnovi bezbednosti, prava, prve pomoći, PPZ, borilačke veštine i samoodbrane, bezbedno rukovanje vatrenim oružijem), a dodatno se može pohađati još 7 časova za specijalističke poslove bezbednosti (LF2) koju kandidati moraju da odslušaju i na osnovu koje stiču mogućnost polaganja za licencu.

Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti putem brojeva telefona 023/512-850 i 064/647-88-36, svakog radnog dana u periodu od 07:00h do 14:00h.