OBEZBEĐENJE JAVNIH MANIFESTACIJA I SKUPOVA

PATROL 023 obavlja poslove obezbeđenja javnih manifestacija i skupova.

Poslovi iz ove delatnosti se obavljaju u skladu sa svim specifičnim zahtevima naručioca posla uz prilagođavanje potrebama svake manifestacije posebno. Veliki broj dobro obučenih i opremljenih ljudi uz podršku interve patrole odgovoriće potrebama najzahtevnijih korisnika u cilju postizanja maksimalne bezbednosti događaja i njegovih učesnika.