MONITORING CENTAR

PATROL 023 prilikom obavljanja delatnosti u sektoru bezbednosti koristi prednosti savremenog monitoring centra. Monitoring centar aktivan je 24h dnevno u kojem stručno osposobljeni operateri daljinskim putem prate aktivnosti na štićenim objektima, i reaguju istovremeno obaveštavajući interventnu patrolu, policijsku upravu, vlasnika objekta… Monitoring centar je opremljen većim brojem linija preko kojih se ostvaruje komunikacija sa alarmnim centralama, dok se komunikacija vrši i putem GSM ili GPRS sistema, što znači da štićeni objekat ne mora imati telefonsku liniju.