Uloga “Security” poziva u bezbednom društvu

Složenost društvenih odnosa i njihove učestale promene uticale su da današnje društvo sa pravom potencira pitanje bezbednosti, preispituje ga i pokušava da doprinese njegovom ravnomernom razvoju. Brzina istih promena, tranzicija društvenog sistema uticale su i na razvoj pitanja bezbednosti kroz prelazak iz sistema društvene samozaštite i civilne odbrane u sistem privatne i korporativne bezbednosti. Što implicitno uvodi novi pojam „SECURITY“ u današnju terminologiju poslovnih sistema i društva uopšte.
Edukovani radnik obezbeđenja ili „Security guard“ predstavlja osnovnu ćeliju sistema obezbeđenja lica imovine i poslovanja i čini integralni deo mnogo većeg sistema nacionalne bezbednosti kroz saradnju sa eksternim subjektima obezbeđenja (državne institucie, ministarstvo unutrašnjih poslova, sudstvo, lokalne samouprave i drugi sistemi obezbeđenja). Kompanije koje pružaju usluge obezbeđenja tj. njihov bezbednosni menadžment trebale bi tu saradnju da potenciraju i razvijaju je u cilju uspešnijeg delovanja u pružanju usluga zaštite i razvoja modernog bezbednog društva.


Obavljanjem svojih redovnih aktivnosti, radnici obezbeđenja u firmama koje pružaju iste usluge na profesionalan i adekvatan način, trebali bi da obavljaju i posao od šire društvene koristi. Naime neizbežno je ne susresti se sa različitim oblicima ugrožavanja (krađe, prevare, sabotaže…itd) i različitim krivičnim delima, koje društvo ima potrebu da eliminiše. Shodno tome menadžment takvih firmi treba da obuči svoje radnike obezbeđenja da nastupaju na takav način da vršeći svoje poslove razvijaju stepen  bezbednjijeg društva.
Noćno patroliranje gradom interventne patrole fizičkog obezbeđenja (mobile guarding) koje pojedine firme iz ove delatnosti imaju jedan je od konkretnih primera opšte društvene koristi. Patolirajući gradom primećuje se čitav niz različitih društvenih devijacija i narušavanja bezbednosti društvene imovine koje se prijavljuju nadležnim državnim organima. A zatim i sledi njihovo rešavanje. Iako se takvo delovanje često podvodi u policiskim upravama kao prijava od strane građana, veoma zančajnu ulogu ustvari imaju firme iz sektora privatne bezbednosti.

PATROL 023
Nikola Đurin
Dpl. Menadžer bezbednosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *