Savremeni pogledi na obezbeđenje i bezbednost poslovanja

Moderni poslovni sistemi koji danas egzistiraju uslovljeni su i praćeni  veoma širokim spektrom potencijalnih opasnosti i pretnji, koje se veoma često i sasvim izledno negativno odražavaju na poslovanje i uspešnost kompanije. Pored spoljnih faktora: učestalost društvenih promena, neizvesna ekonomska situacija, neadekvatni i u velikoj meri  opterećujući zakonski propisi, sužen izbor adekvatne obrazovane radne snage… na koje se vrlo često ne može uticati, postoji i čitav niz pretnji po bezbednost sistema poslovanja a o kojima se veoma malo zna i pridodaje im se mali značaj.

Koncept industrijske i korporativne bezbednosti izašao je iz domena pukog teoretisanja i postao je praktično vidljiv i opipljiv jer su nove bezbednosne pretnje sa kojima se susreću kompanije i institucije postale uobičajene. industrijska špijunaža, sabotaža,  pretnje konkurencije, finansijske prevare i slični termini, ne predstavljaju više apstraktne već egzaktne pojmove, koji ugrožavaju poslovanje i bezbednost objekata zaštite.

Pored svih ovih bezbednosnih pretnji ne smeju se zaboraviti važni izvori ugrožavanja ne samo spoljašnji, već prvenstveno oni unutrašnji koje je potrebno sprečiti u jednom poslovnom sistemu a čiji su nosioci upravo zaposelni: krađe, sitne krađe, pronevere, zloupotrebe, neadekvatna i devijantna ponašanja koja su posledica nedostatka bezbednosne kulture zaposlenih i loše ekonomske situacije.

U svemu tome izuzetno važnu ulogu imaju odgovarajuće i adekvatne kompanije iz sektora privatne bezbednosti koje nastupaju svojim uslugama na profesionalan način u zaštiti i obezbeđenju sistema poslovanja, nihovih lica i imovine kompanija koje koriste nihove usluge. I shodno tome odabir prave i pouzdane fime koja se može izboriti sa svim nadolazećim izazovima i sistematično pristupiti rešavanju ovih problema u našem regionu je zaista sužen u odnosu na vrlo bitan odnos cene i kvaliteta. Iako, često pitanje kvaliteta nije presudno, uspešni poslodavci znaju zašto je ono važno.

Važno je jer se bazira na centralnom resursu na kome počiva kompletan sistem obezbeđenja a to je prvenstveno čovek. Ljudski faktor je osnovni element u sistemu bezbednosti i njegovim razvojem i unapređenjem stvara se bezbednije okruženje. Zaposleni jedne kompanije predstavljaju njegovu najveću vrednost i shodno tome kvalitet dolazi u prvi plan, te imidž radnika obezbeđenja i renome njegove kompanije, utiču neposredno i na imidž poslovnog sistema koji koristi usluge obezbedjenja i čini takav sistem kvalitetnijim, uspešnijim i manje podložnim bezbednosnim rizicima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *